GPS / Navigácia Technológia Prehľad SIGMA ROX 5.0 || 6.0 /CAD


track-viewROX®10.0 GPS – Track view
Zobrazovanie trasy – nahratá trasa sa zobrazuje na displeji v track mode spolu s už prejdenou vzdialenosťou.

 

 

 

 

elevationROX®10.0 GPS – Elevation Prof ile in graph format
Výškový profil vo forme grafu.
Na displeji sa zobrazí výškový profil nahranej trasy. Aktuálna pozícia je neustále aktualizovaná, čo naznačuje, koľko trasy ešte musíte absolvovať. Ak nesledujete trasu, ROX ® 10,0 GPS zobrazuje výškový profil trate, ktorú ste dosiaľ absolvoval.

 

 

 

track-foundROX®10.0 GPS – Track found message
Správa o nájdení trasy.
Správa „Track found – trasa nájdená“, sa zobrazí na displeji, keď užívateľ jazdí po vopred nahratej trati.

 

 

 

off-track-alarmROX®10.0 GPS – Off-track alarm
Upozornenie na jazdu mimo trasy.
Vizuálny a akustický alarm sa spustí, keď jazdec opustí aktívnu trasu.

 

 

 

 

wrong-directionROX®10.0 GPS – Wrong direction alarm
Upozornenie na zlý smer jazdy.
Optický a akustický alarm sa spustí, ak jazdec nejazdí po zobrazovanej trase v správnom smere.

 

 

 

waypointROX®10.0 GPS – Waypoint alarm
Alarm waypoint upozorní jazdca, že dosiahol bod záujmu, ktorý bol vopred označený.

 

 

 

 

same-trackROX®10.0 GPS – Same track back
Rovnakou trasou späť.
Po aktivovaní tejto funkcie, jazdec môže obrátiť smer nahranej trasy a navigácia ho spoľahlivo dovedie späť do východzieho bodu.