nitovačom na reťaz

 

1. Správnu dĺžku reťaze bicykla nezisťujeme pomeraním so starou reťazou, ktorá je vyťahaná. Novú reťaz pretiahneme prehadzovačkou a nasadíme na veľký prevodník a najmenší pastorok. Optimálna dĺžka je tá keď osa vedená cez skrutku kladky prehadzovačky zviera so zemou pravý uhol.

2. Časy keď sa nitovalo kladivom a kolíkom, sú preč, pre spojovanie raťaze slúži špeciálny nitovač na reťaz, najlepšie s opierkou článku uprostred. Ako ukazuje fotografia pri vyššie uvedenom nameraní reťaze bicykla, je prehadzovačka stále schopná zvládnuť aj extrémny prevod. Kto je však zvyknutý využívať na bicykli častejšie ľahšie prevody na kazete, môže pridať dva články reťaze naviac.

 

3. Pred rozpojovaním reťaze bicykla nitovačom je dobré preradiť na najmenší pastorok a na malý prevodník, prípadne dať dole reťaz z prevodníku a znížiť tak napnutie prehadzovačky. Článok presne usadíme do nitovača, dotiahneme prítlačnú skrutku a rozpojíme reťaz.

 

4. Pokiaľ reťaz na bicykli iba skracujete, alebo ju budete chcieť po predchodzej demontáži na bicykli opäť vrátiť, je dobré nechať rozpojený čap mierne vyčnievať do vnútra článku. Pri spájaní drží reťaz pohromade, celkovo sa tým dosť uľahčí manipulácia s reťazou v nitovači. POZOR – pokiaľ necháte čap vytrčať príliš, budete musieť pri spojovaní článok viac roztiahnúť. Tým môžete ohroziť kvalitu spojenia susedného čapu!

5. Po spojení čapom je potrebné spojený článok rozhýbať. Palce zaprite o susedné články okolo nitovaného čapu, primeranou silou zalomte reťaz k sebe a potom od seba. Na záver skúste v ruke, či sa reťaz v nitovanom článku bez problémov ohýba až do krajných medzí. Pokiaľ jeho chod stále nie je čistý, postup zopakujte.

6. Pred nitovaním zacvakneme raťaz do seba pomocou prečnievajúceho čapu a presne usadíme do nitovača. Uťahováním nitovača reťaz spojíme. Pokiaľ cítite väčší odpor pri prenikaní čapu do protiľahlého článku, skúste trochu s reťazou pohýbať a potom pokračujte. Dôležité je aby čap reťaze v konečnej fáze vyčnieval na oboch stranách rovnako.

7. Spájanie a rozpojovanie reťaze uľahčil nástup špeciálných spojok. U reťazí Shimano ich nahradzuje predĺžený čap. Po nameraní a zkrátení reťaze na príslušnú dĺžku (pôvodný čap zo spojovacieho článku je potrebné celkom odstránit) zasuňte rukou špeciálny čap do článku – jeho navádzacia polovička s oblou špičkou nekladie velký odpor. POZOR – reťaz spojujte zvlečenú z prevodníka, napnutá sa spojuje tažšie. V druhej fázi nastupuje nitovač. Tým pretlačte do článku „pravý“ čap.

8.V poslednej fáze nitovania reťaze Shimano prichádzajú ku slovu kliešte a zalomenie zavádzacieho čapu. Po zalomení musí čap prečnievať po oboch stranách rovnomerne, úplne na koniec nezabudnite na rozhýbanie reťaze
(popisovali sme vyššie).

 

 

 

V článku sú použité informácie a obrázky zo stránky : http://www.ivelo.cz/