Kotúčové brzdy, či už mechanické alebo hydraulické, začínajú ovládať horské bicykle. K ich veľkým prednostiam patria nižšie nároky na údržbu, čo u hydraulickýh bŕzd platí dvojnásobne. Nič ale nie je večné a celkom bezúdržbové. Brzdové doštičky je nutné čas od času prehliadnúť, vyčistiť, prípadne vymeniť. Systém ich uchytenia k piestom je rôzny, avšak postup pri údržbe je rovnaký.
Pozrite si videonávody, alebo si prečítajte jednoduchý návod ako na to.

Návod ako vymeniť brzdové doštičky a ošetrovať kotúčové brzdy.
brzdove dosticky 1. Prvým krokom je demontáž kolesa z vidlice. Potom vyberieme brzdové doštičky zo strmeňa. Tie sú v ňom uchytené buď pomocou pružiniek alebo osičiek či závlačiek. Doplňuje ich ešte rozperná pružina vložená medzi doštičkami.

2. Pokiaľ nebudeme brzdové doštičky meniť za nové, očistíme ich pomocou brúsného papiera a to z obidvoch strán – ako na ´´pracovnej´´ , tak aj na opačnej. Tu v mieste kontaktu s piestíkmi dochádza ku korózií a usadzovaniu nečistot. U brzdových doštičiek uchytených pomocou pružiniek si počíname opatrne, aby nedošlo k poškodeniu pružiniek.

očistenie brzdových doštičiek3. Handričkou dôkladne poutierame priestor okolo piestov.

4. Ak bicykel dlhšie stál, môžeme brzdové kotúče ľahko obrúsiť jemným brúsnym papierom a zbaviť ich tak oxidácií.

Roztiahnutie piestikov na brzde5. Pri hydraulickom systéme piestiky od seba pred spätným nasadením brzdových doštičiek roztiahneme (alebo jeden pohyblivý piestík od protiľahlej časti strmeňa) pomocou tenkého plochého predmetu (vhodný je napr. konusový kľúč) tak aby sa celkom zasunuli. Ak pred našim servisným zásahom dochádzalo k zlému oddiaľovaniu bŕzdových doštičiek pri brzdení, posilníme rozpernú pružinu – stačí ju ľahko roztiahnuť pomocou tenkých klieští. Potom vložíme brzdové doštičky späť do strmeňa, uistíme sa o ich správnom usadení a podľa konštrukcie konkrétnej brzdy zaistíme. Nasadíme koleso, ktoré musí presne sadnúť.

6. Niekoľkokrát stlačením brzdových páčkok nastavíme správnu vzdialenosť bŕzdových doštičiek od kotúča. Po otočení kolesa by nemalo dochádzať k ich vzájomnému kontaktu. Ak sa tak deje, je potrebné nastaviť strmeň ( s protibežnými piestmi), alebo vzdialenosť pevnej doštičky (jednopiestový systém).

Nastavenie kroku brzdovej páčky7. U mechanických bŕzd je po namontovaní nových bŕzdových doštičiek, potrebné nastaviť krok páky, a to buď nastavovacou skrutkou na brzdovej páčke, či prenastavením lanka na strmeni. Takisto skontrolovať vzdialenosť pevne usadenej bŕzdovej doštičky od bŕzdového kotúča. Opäť by po zatočení kolesa nemalo dochádzať ku škrípaniu.


8.
Pre ľahký chod mechanických bŕzd nezabudnite namazať vedenie lanka. Doporučujeme Tip-Top mazanie na bowdeny.

V článku sú použité informácie a obrázky zo stránky : http://www.ivelo.cz/


Výmena brzdových doštičiek Promax – Inštruktážne video
Pozrite si krátky videonávod ako vymeniť brzdové doštičky na kotúčových brzdách bicykla.

Preklad pojmov:
Požadované diely : plastový spacer (vymedzovač), vratná pružina, brzdové doštičky
Požadované náradie : mini skrutkovač, inbusový kľúč 5 mm.
1. (Step 1) Odmontujte telo brzdy (caliper)
2. (Step 2) Zatlačte doštičky do originálnej polohy od seba. Ak je to potrebné, zatlačte na doštičky do stredu medzery v tele brzdy a vytlačte ich von.
3. (Step 3) Pripravte si nové doštičky a vratnú pružinku.
4.1 (Step 4.1) – bez náradia
Stlačte doštičky so spružinou k sebe a zasuňte ich do brzdy.
4.2 (Step 4.2) – s náradím
5. (Step 5) Zasuňte plastový vymedzovač. Stlačte niekoľkokrát brzdovú páčku, aby brzdové doštičky sadli do správnej pozície.
6. (Step 6)
Namontujte telo brzy späť. Aby nedochádzalo ku kontaktu medzi telom brzdy a rotorom :
1. Neutiahnite skrutky úplne
2. Zatlačte brzdovú páčku, aby sa zafixoval rotor brzdy
3. Dotiahnite pevne skrutky.
UPOZORNENIE
Nestláčajte brzdu, ak doštičky nie sú na mieste!
Ak sa to náhodou stane, zatlačte piesty späť pomocou náradia.