Pred kalibrovaním cyklocomputra ROX 10.0 GPS je potrebné nastaviť aktuálnu nadmorskú výšku. Nie je to zložité, ale do návodu sa to akosi nedostalo. Postupujte podľa nasledovných pokynov a určite to zvládnete.

1. Po zapnutí cyklocomputra ROX 10.0 GPS, stlačte ľavé spodné tlačidlo (-), zobrazí sa menu nastavenia Settings.
2. Potvrďte pravým horným tlačidlom Enter.
3. V podmenu Settings sa pomocou pravého spodného tlačidla (+) dostanete na Altitude- potvrďte pravým horným tlačidlom Enter.
Zobrazia sa tri „domáce výšky“ – Home Altitude 1, 2, 3.

Kalibracia Sigma ROX 10.0 GPS

4. Tlačidlom Enter potvrďte a spodnými tlačidlami (+) alebo (-) nastavíte požadovanú výšku. Nastavujete tu známe výšky, na miestach, kde budete najčastejšie vykonávať kalibráciu.
5. Samotná kalibrácia sa vyvolá súčasným stlačením horných tlačidiel Enter a Back/Stop. Zobrazí sa Short Menu – v ňom potvrďte položku Altitude a následne je potrebné Enterom potvrdiť jednu z troch zadaných výšok Home Altitude.
6. Na displeji sa krátko objaví hláška „New Altitude“, čim sa potvrdí samotná kalibrácia.

Kalibráciu je dobre vykonať pred jazdou hlavne pri zmene tlaku (zmena počasia a pod.)

Prajeme veľa príjemných kilometrov v spoločnosti cyklocomputra ROX 10.0 GPS.