Ochrana osobných údajov

Ochrana VAŠICH osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia je pre nás dôležitá. Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a ako ich využívame, aké sú Vaše práva a aké sú naše povinnosti. Odporúčame Vám prečítať si tieto informácie v plnom znení.

AK CHCETE VEDIEŤ VIAC O OSOBNÝCH ÚDAJOCH, PREČÍTAJTE SI O NICH V ZÁLOŽKE – OSOBNÉ ÚDAJE

Použité skratky:

1. Nariadenie: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
2. Zákon o ochrane osobných údajov: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ostatných zákonov

Kto sme?

Sme internetový obchod spoločnosti BIW s.r.o., ktorá na slovenský trh prináša bicykle a cyklodoplnky s cieľom ponúknuť vysokú kvalitu za rozumné ceny.

Kde sídlime?
Na ulici Čsl. Armády 6, 934 01 v Leviciach.

Aké je naše IČO?
45 657 246

V ktorom Obchodnom registri sme zapísaný?
Sme zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 27148/N

Aké osobné údaje spracúvame?

Čo nám dovoľuje spracúvať Vaše osobné údaje?

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Komu môžeme poskytovať Vaše osobné údaje?

Ako chránime Vaše osobné údaje?Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

A čo Vaše práva?

Ako nás môžete kontaktovať ohľadom osobných údajov?

2.1 informácie, ktoré nám poskytnete priamo:

Používatelia si môžu na našej stránke vytvárať užívateľské kontá, aby mohli objednávať tovar, dostavať informácie o aktuálnej ponuke, sledovať svoje objednávky, reklamy a ďalšie služby. V súvislosti s týmto účelom od Vás môžeme žiadať, aby ste nám o sebe poskytli určité informácie, aby sme Vám užívateľské konto mohli vytvoriť, a to Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu, Vaše užívateľské meno a heslo.

Ak si u nás objednáte tovar, môžeme sa Vás opýtať na Vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje, doručovacie a fakturačné adresy a informácie o Vašej platobnej karte, aby sme mohli spracovať Vašu objednávku a odoslať Vám objednaný tovar.

2.2 ďalšie informácie

okrem informácií, ktoré nám poskytnete môžeme spracúvať napríklad:

Cookies: Cookies je označenie pre krátke dátové súbory, ktoré sú ukladané v počítači, alebo inom zariadení toho, kto si prehliada internetové stránky (užívateľ), prípadne môžu byť ukladané online (synchronizácia prehliadača Google Chrome prostredníctvom Google účtu).
Niektoré údaje získané prostredníctvom cookies možno považovať za osobné údaje. Z pohľadu Nariadenia sú relevantné len ,,sledovacie cookies“, t.j. také, ktoré umožňujú monitorovanie užívateľa.

Súbory cookies slúžia na množstvo sledovacích účelov:
1. dokážu si zapamätať Vaše prihlasovacie údaje, takže ich nemusíte zadávať pri každom prihlásení sa do Vášho užívateľského konta,
2. pomáhajú nám zistiť, ktoré z našich tovarov sú najobľúbenejšie.