Kalibracia pulzmetrov SigmaKaždý bežec je iný. Pulzmetre SIGMA RC 1209 a RC 14.11 je možné jednoduchým spôsobom nakalibrovať pre každý štýl behu. Presná kalibrácia zabezpečí presné informácie o rýchlosti behu a prebehnutej vzdialenosti.


Predpoklad presnej kalibrácie pulzmetrov SIGMA:

– musíte vedieť presnú vzdialenosť meraného úseku (napr. atletický ovál 400m)
– musíte nastaviť R3 hrudný pás a pulzmeter do módu kalibrácie (Calibration)

 

Nakalibrujte svoj bežecký pulzmeter SIGMAkalibracia krok1

1.Prebehnite známu vzdialenosť (napr.800 m) pomalým tempom.

 

2.Upravte nameranú vzdialenosť v pulzmetri na skutočnú prebehnutú vzdialenosť (800 m).kalibracia krok2

 

 

3.Prebehnite ten istý úsek ako v kroku 1, ale teraz rýchlym tempom.kalibracia krok3

 

 


4.
Znovu upravte nameranú vzdialenosť v pulzmetri na skutočnú prebehnutú vzdialenosť (800 m).kalibracia krok4