Pozrite si krátky videonávod ako doplniť brzdovú kvapalinu v kotúčových brzdách bicykla a ako odstrániť prípadné vzduchové bubliny.

Preklad pojmov:
Požadované náradie : prázdny kelímok, pohárik, injekčná striekačka (najlepšie 20 ml),
brzdová kvapalina DOT (číselné označenie za DOT znamená výšku teploty varu), inbusové kľúče 3 a 4 mm, alebo SET na hydraulické brzdy PROMAX.
Postup
1. (Step 1) Umiestnite bicykel do stabilnej pozície (najlepšie do stojana)
2. (Step 2) Brzdovú páčku dajte do vodorovnej polohy.
3. (Step 3) Otvorte otvor na brzdovú kvapalinu. Ak je O-krúžok poškodený, vymeňte ho za nový.
Natiahnite ca 10 ml brzdovej kvapaliny do striekačky a odstráňte vzduchové bubliny.
4. (Step 4) Zasuňte striekačku do brzdy a vytiahnite piest aby ste vysali vzuch. Opakovane niekoľkokrát stlačte a vytiahnite piest až kým prestanú vychádzať bublinky..
5. (Step 5) Zatlačte piest a pred vytiahnutím striekačky naplňte rezervoár do plna. Uistite sa, že rezervoár je úplne naplnený tekutinou až po otvor.
6. (Step 6) Zaskrutkujte zátku späť (uťahovací moment 20-30 kgf-cm)
7. (Step 7) Niekoľkokrát stlačte brzdovú páčku. Ak nie je brzda dostatočne tuhá, zopakujte kroky 3-6.
UPOZORNENIE
Ak je O-krúžok poškodený, vymeňte ho za nový!