Správne nastavenie prehadzovačky je dôležité pre presné a plynulé radenie počas jazdy. Je nepríjemné keď namiesto preradenia na ľahší prevod počujete od prehadovačky divné zvuky. A nemusíte byť zrovna pretekár. Tento článok by mal pomôcť cyklistovi nastaviť si presný chod prehadzovačky u seba doma.

Doporučené náradie a doplnky Park Tool:

  • Montážny stojan
  • Krížový a plochý skrutkovač
  • Mazivo na reťaz, napríklad CL-1
  • Nožnice na lanká
  • Handry

Bicykle s prehadzovačkou majú na zadnom náboji niekoľko ozubených koliesok. To umožňuje používať rôzne kombinácie prevodov. Pri jazde do kopca používa cyklista väčšie kolieska, pri jazde z kopca menšie. Aby prevodový systém bicykla správne fungoval, potrebuje údržbu a nastavenie. Ak sú lanká alebo bowdeny opotrebované, či poškodené, je potrebné ich vymeniť. Dorazové skrutky prehadzovačky a nastavenie indexu potrebujú pravidelné kontroly. Tento článok sa bude zaoberať nastavením dorazových skrutiek prehadzovačky a nastavením indexu.

Dorazové skrutky prehadzovačky : H-skrutka a L-skrutka

Úlohou prehadzovačky je „prehodiť“ reťaz z jedného pastorka na druhý. Horná kladka prehadzovačky – tzv. „vodiaca kladka“ – tlačí reťaz na ďalšie ozubené koliesko. Správne nastavenie prehadzovačky zarovná vodiacu kladku pod zamýšľaný pastorok.
Pohyb prehadzovačky spôsobujú zmeny napätia vnútornej pružiny. Teleso meniča je opatrené pružinou, ktorá je napínaná, alebo uvoľnená radiacim lankom.
Je normálne, že reťaz vydáva počas radenia nejaký zvuk. Tento zvuk pri radení sa môže javiť subjektívne ako hlučný. Faktory ovplyvňujúce zvuk pri radení sú napr. typ reťaze, pastorku, ich opotrebenie alebo množstvo a druh mazania. Dorazové skrutky zvyčajne nemôžu tento zvuk ovplyvniť. Zvuk z reťaze pri pohybe na pastorkoch je však užitočným symptómom. Ak nie je vodiaca kladka prehadzovačky v správnej polohe pod pastorkom, vydáva reťaz nadmerný hluk. Keď je prehadzovačka v správnej polohe a chod je hladký, vydáva reťaz najtichší zvuk, ktorý môže byť považovaný za základnú úroveň pre daný bicykel.

Zadný menič popis Kladky prehadzovačky sú obmedzené v oboch smeroch pohybu – vnútornom a vonkajšom pomocou medzných (dorazových) skrutiek. Pri správnom nastavení sa prehadzovačka posúva od najväčšieho pastorka bez problémov až po najmenší. Medzné skrutky neriadia pohyb prehadzovačky medzi týmito dvoma krajnými polohami. Tie sú nastavené pomocou napätia radiaceho lanka. Medzné skrutky sú zvyčajne označené „H“ a „L“. „H“-skrutka limituje vonkajšiu polohu prehadzovačky – na najmenšom pastorku a „L“-skrutka limituje polohu prehadzovačky na najväčšom pastorku.

tah lanka
Použitie radiacej páčky pri nastavovaní medzných skrutiek môže spôsobiť zmätok a problémy, pretože má tendenciu sústrediť pozornosť na napnutie lanka (indexovanie), viac jako na nastavenie medzných skrutiek. Namiesto použitia radiacej páčky, zatiahnite jednou rukou za lanko a simulujte ťah radiacej páčky.
S bicyklom v stojane, preskúšajte radenie týmto spôsobom pred nastavením medznej skrutky.

Otáčaním medzných skrutiek nastavuje limit pohybu kladky prehadzovačky. Dotiahnutie obmedzuje pohyb, zatiaľ čo uvoľnenie umožňuje väčší posun. Účelom nasledujúceho postupu je nájsť najpresnejší H-limit medznej skrutky, ktorý umožní dobrý posun k najmenšiemu pastorku a najpresnejšie nastavenie L-skrutky, umožňujúce správny posun na najväčší pastorok. Umiestnenie medzných skrutiek na tele prehadzovačky sa môže líšiť podľa výrobcu. Vždy sa pozrite na označenie „H“ a „L“ pri skrutke.

Nastavenie H-skrutky prehadzovačky

1. Preraďte tak, aby reťaz bola na najväčšom prevodníku vpredu a na najmenšom pastorku vzadu.
2. Skontrolujte napnutie lanka zadnej prehadzovačky. Ak lanko nie je vôbec napnuté, môže dochádzať k interferencii s nastavením H-skrutky. Otáčaním nastavovacej skrutky radenia v smere hodinových ručičiek nastavte napnutie lanka. Správne napätie lanka (indexovanie) bude upravené neskôr.
3. Otáčajte pedálmi čo najrýchlejšie, približne 60 otáčok/min. alebo viac.
4. Potiahnutím lanka posuňte prehadzovačku o jeden pastorok dovnútra. Nastavte ťah na lanku tak, aby reťaz išla na druhom pastorku čo najtichšie. Rýchlo uvoľnite lanko, aby došlo k preradeniu na najmenší pastorok a sledujte radenie.

Pri nastavovaní H-skrutky prehadzovačky, sa zaoberáme dvoma situáciami:
Nastavenie H-skrutky meniča1. Radenie z druhého najmenšieho pastorku na najmenší pastorok.
2. Ako reťaz ide na najmenšom pastorku.
3. Nezaoberajte sa tým, ako reťaz ide na druhom pastorku .
4. Ak je preradenie smerom na najmenší pastorok prijateľné, utiahnite H-skrutka o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek a zopakujte radenie. Aj keď sa radenie zdá v poriadku, pokračujte v uťahovaní H – skrutky o 1/4 a následnej kontroly, až kým bude radenie pomalé alebo váhavé. Ďalším príznakom príliš malého limitu na H-skrutke je, že reťaz sa presunie na najmenší pastorok, ale hrká od trenia o druhý pastorok.
5. Ak sa objavia príznaky príliš tesného nastavenia H – skrutky, povoľte H-skrutku o 1/4 otáčky a skontrolujte preradenie znova. Opakujte proces radenia a otáčania H-skrutky o 1/4 až kým príznaky vymiznú. Teraz je H-skrutka správne nastavená.

Nastavenie L-skrutky prehadzovačky

L-doraz zastaví prehadzovačku pri pohybe smerom dovnútra (smerom k špicom kolesa). Medzná L-skrutka nespôsobuje pohyb prehadzovačky, ten zabezbečuje lanko radenia. L-skrutka umožňuje kladke prehadzovačky posunúť reťaz na najvnútornejší pastorok a zabezpečuje, aby nedošlo k posunu reťaze za posledné koliesko do špicov.
1. Preraďte tak aby reťaz bola vpredu na strednom prevodníku (alebo na menší prevodník v prípade dvojprevodníka) a vzadu na druhom najväčšom ozubenom koliesku. 2. Otáčajte pedálmi čo najrýchlejšie, približne 60 otáčok/min. alebo viac. 3. Potiahnite lanko radenia rukou, aby prehadzovačka posunula reťaz na najväčší pastorok.

Nastavenie L-skrutky meniča Pri nastavovaní L-skrutky sa zaoberáme dvoma situáciami:
1. Dovnútra posun od druhého-to-najvnútornejšieho pastorka na najvnútornejšie reťazového kolesa.
2. Ako reťaz jazdy na najvnútornejšie reťazového kolesa.
3. Ak sa radenie zdá byť primerané, utiahnite L-skrutku o 1/4 otáčky a zopakujte radenie. Pokračujte v uťahovaní L-skrutky, až kým sa prejavia príznaky príliš tesného nastavenia. Takýmito príznakmi sú, že reťaz nebude kompletne preradená ani silným ťahom lanka, reťaz sa nepresunie plynule na najväčší pastorok, alebo reťaz príliš hrká pri jazde na najväčšom pastorku.
4. Ak sa objavia príznaky príliš tesného nastavenia L-skrutky, uvoľnite ju o 1/4 otáčky a pre kontrolu ešte raz preraďte. Opakujte proces radenia a uvoľňovania o 1/4 otáčky. Ak príznaky vymiznú, je L-skrutka správne nastavená.

B-nastavovacia skrutka

Po nastavení L-skrutky, skontrolujte „B-skrutku“ pre zodpovedajúce nastavenie. B-skrutka ovláda uhol tela prehadzovačky, odtiaľ má meno B(body)-skrutka. Existujú dva základné typy horného čapu, s pružinou a bez pružiny v hornom čape.

Prehadzovacka a B skrutka
B-skrutka na zadnom meniči

Pri prehadzovačke s pružinou v hornom čape, začnite tým, že preradíte na najväčší. Pozrite na polohu hornej kladky meniča vzhľadom k najväčšiemu pastorku. Ak je kladka drie o ozubené koliesko, dotiahnite B-skrutku k zvýšeniu napätia pružiny, ktorá ťahá kladku späť a od pastorku. V prípade, že je veľká medzera medzi hornou kladkou meniča a ozubeným kolieskom, povoľte skrutku. Ak chcete nájsť dobré nastavenie, povoľte B-skrutku kým sa nedotýka pastorku a potom ju utiahnite, aby vznikla primeraná vôľa.

Nastavenie B-skrutky na prehadzovacke

Prehadzovačky bez pružiny horného čapu: SRAM ® a Shimano Shadow Prehadzovačky Shimano Shadow a SRAM nepoužívajú pružinu v hornom čape. Telo prehadzovačky sa otáča okolo čapu. B-skrutka vymedzuje pohyb meniča dopredu.

SRAM doporučuje vzdialenosť medzi najväčším pastorkom a hornou kladkou 6mm. Takúto medzeru môžete dobre odhadnúť napr. pomocou 6 mm imbusového kľúča. Utiahnutím skrutky vytiahnite telo meniča späť. Shimano používa podobné nastavenie pri všetkých svojich prehadzovačkách. Nastavte vzdialenosť kladky a najväčšieho ozubeného kolieska tak blízko, ako je to možné, ale aby nedošlo k treniu o koliesko.

Kontrola idexovania zadného radenia

Vyššie popísané nastavenie upravuje správne rozmedzie pohybu zadnej prehadzovačky. Potom, ako sme nastavili limitné skrutky, je potrebné ešte pristúpiť k úpravám indexovania, aby bolo radenie presné.

Úprava indexovania by sa mala zásadne vykonanať až po správnom nastavení medzných H- a L- skrutiek. Indexovanie zadného meniča sa nastavuje zmenou napnutia radiaceho lanka. Pri bežných prehadzovačkách má zvýšenie napnutia lanka tendenciu pohybovať prehadzovačku viac doľava – smerom k výpletu. Menšie napätie lanka naopak má tendenciu pohybovať menič doprava. Napätie lanka nezastaví menič na krajných medziach, na to slúžia medzné skrutky.

Moderné indexové radiace páčky používajú krokovanie pohybu páčky. Toto krokovanie je nastavené tak, aby zodpovedalo pohybu prehadzovačkypodľa vzdialenosti medzi pastorkami.
Konštrukcia niektorých meničov a radiacich páčiek vyžaduje väčšie zatlačenie (alebo otočenie) páčky na dokončenie preradenia.
Zmeny napätia lanka sa vykonávajú na nastavovacou skrutkou (barelom) umiestnenou na bowdene lanka, obvykle pri páčke, alebo prehadzovačke. Cieľom nastavenia indexovania je nájsť najpresnejšie napnutie lanka, ktoré zabezpečí presné radenie. Ak chcete nájsť najpresnejšie nastavenie napätia lanka, nastavte zámerne najskôr vyššie napätie a potom mierne povoľujte. Existujú dva základné príznaky pre príliš veľké napnutie lanka. Jedná sa o hrkajúci zvuk reťaze, ktorá trie o väčší pastorok a pomalý alebo váhavý posun při radení na menší pastorok. To sú príznaky pri bežných zadných prehadzovačkách, ktoré sa posúvajú smerom von, keď sa uvoľní napätie lanka.

POZNÁMKA: Ak nie je lanko správne do prehadzovačky upevnené v zvieracie skrutke, môže zabrániť dobrému nastaveniu indexovani. Správne upevnenie lanka vidno na obrázku.
Uchytenie lanka v prehadzovacke

1. Nastavte medzné skrutky (ak ste to už neurobili) .
2. Preaďte reťaz vzadu na najmenjšie ozubené koliesko. Preraďte vpredu na najväčší prevodník.
3. Otestujte počiatočné napnutie lanka. Pedálujte v normálnom rytme a posuňte zadný menič jedným kliknutím na páčke. Postupujte opatrne, aby ste posunuli páčku iba o jednu pozíciu. Ak sa prehadzovačka posunie o jeden pastorok, napätie je dostačujúce.
4. Ak sa menič nedokáže posunúť jeden pastorok, môže byť lanko príliš voľné. Zatotočte nastavovaciu skrutku plne do tela prehadzovačky (alebo radiacej páčky), potom ju otočte proti smeru hodinových ručičiek o dve otáčky, aby bolo možné úpravovať index. Uvoľnite svornú skrutku na upevnenie lanka a opatrne povytiahnite lanko kliešťami na odstránenie voľného lanka. Utiahnite zvieraciu skrutku.
5. Ak sa prehadzovačka po odstránení vôle neposunie o jeden pastorok, vráťte páčku späť do prvej pozície (pre najmenší pastorok) a zvýšte napnutie lanka postupným otáčaním nastavovacej skrutky proti smeru hodinových ručičiek vždy o 1/4 otáčky při každom pokuse. 6. Preraďte vzadu na druhé ozubené koliesko. Pedálujte a zvýšujte postupne napnutie lanka otáčaním skrutky proti smeru hodinových ručičiek, kým nezačujete chrastenie. Hrkotanie vzniká trením reťaze o ďalšie ozubené koliesko.
7. Akonáhle sa prejaví hrkanie, otočte nastavovacou skrutkou o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek, aby ste znovu uvoľnili napnutie lanka a pedálujte. Počúvajte a postupne otáčajte po 1/4 otáčke v smere hodinových ručičiek, až kým hrkanie nezmizne .
8. Preraďte o jedno koliesko smerom dovnútra (na väčšie) a súčasne počúvajte či reťaz nehrká. V prípade hrkania znovu otočte nastavovacu skrutku o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek.
Poznámka : Nepokúšajte sa při jazde o posun až na najväčšie pastorky ak máte vpredu reťaz na najväčšom prevodníku. Tento prevod sa bežne nepoužíva a môže dôjsť k poškodeniu pastorkov a reťaze.
9. Preraďte na najmenší prevodník a znovu skontrolujte radenie. Ak nie je prítomné žiadne chrastenie, úprava indexovania je hotová.

Poznámka: Popísaný postup nastavenia indexovania predpokladá, že neexistujú žiadne neobvyklé problémy, ako sú ohnuté prehadzovačky, ohnuté závesy meniča alebo nadmerné trenie lanka v bowdene spôsobené špinou. Neodporúčame tiež kombinovanie značiek radenia – nie je vhodné mať radiace páčky a prehadzovačku od rôznych výrobcov alebo modelov.

 

Prevzaté zo stránok : www.parktool.com