Blato je dokonalou brúsnou pastou pre brzdové špalíky, ktoré im ide vytrvalo po krku. Nie je potom divu že brzdové špalíky patria k najčastejšie meneným komponentom na bicykli. Spolu s ich výmenou je samozrejme potrebné tiež nastavenie a oprava bŕzd.

Návod ako vymeniť brzdové špalíky a opraviť V-brzdy.

Brzdový špalík1. K brzdovému špalíku sa najlepšie dostanete po jeho vybratí z čeľustí. Uľahčí to tiež vyčistenie systému v priebehu montáže. Prvým krokom v prípade, že čeľuste sú vybavené vymeniteľnými špalíkmi bude vytiahnutie zaisťovacej pružinky kliešťami. Potom vytiahnite gumičku z brzdového špalíka. Stačí tlak palcom, málokedy je potrebná pomoc náradia.

2. Prázdny špalík je potrebné vyčistiť. Vôbec – pokiaľ sa chystáme hocičo opravovať, malo by všetko byť najskôr čisté a premazané! U bŕzd odstrániť nečistoty a premazať čapy. K tomu stačí povoliť skrutky a stiahnúť čeľuste z čapov.

Výmena brzdovej gumičky3. Novú gumičku zasunieme do brzdového špalíka – opäť vystačí ruka. Ak sa gumičke nechce do brzdového špalíka, môže nám pomôcť napr. Iron, alebo iná kvapalina, ktorá vyprchá a nemastí. Na lícovej strane brzdovej gumičky je vidieť ´´ryhu´´ . Cez ňu pôjde pružinka zaisťujúca gumičku v brzdovom špalíku.

Nasunutie pružinky do brzdového špalíka4. U náhradných gumičiek bývajú v sade aj nové pružinky, avšak dobre poslúžia aj pôvodné. Zaistenie brzdových gumičiek je posledným krokom výmeny. Pomôžu ako kliešte tak aj zatlačenie pružinky o tvrdý povrch.

Nastavenie brzdovej páčky5. Vlastnej oprave bŕzd by mal predchádzať dôležitý krok, k čomu vás nové brzdové špalíky tak či tak donútia- zaskrutkovanie nastavovacej skrutky lanka na brzdovej páčke, ktorou sme s rastúcim opotrebovaním brzdového špalíka regulovali krok páky. Ak bude nutné taktiež povoliť a posunuť lanko v čeľustiach, je vhodné lanko skontrolovať. Pokiaľ je príliš rozstrapkané , alebo sú poprelamované niektoré drôty, bude lepšie ho vymeniť.

6. S dostatočne povoleným brzdovým špalíkom, aby sa tento mohol dobre pohybovať v ´´kĺbe´´ tvorenom špeciálnymi podložkami, pritlačíme čeľusť k ráfkom a nastavíme brzdový špalík tak, aby jeho brzdná plocha bola v plnom kontakte s plochou ráfku. Nastavovanie brzdových špalíkov do ´´šípu´´ kde predné časti špalíkov (podľa smeru jazdy) sú bližšie k ráfiku než zadná časť, nemá u V-bŕzd žiadny prínos. Pri nastavení plocha na plochu sa špalíky pri dobrom nastavení stretávajú rovnomerne.

Upevnenie lanka do brzdy7. Keď máme nastavený brzdový špalík u oboch čeľustí, ostáva už len nastaviť krok brzdovej páky. Ideálne je nastaviť dĺžku lanka na čeľusti a nastavovaciu skrutku na brzdovej páčke ponechať až pre donastavovanie bŕzd pri opotrebovaných špalíkoch. Prečnievajúce lanko ohneme pozdĺž čelustí a zachytíme za drobný tŕň na druhej strane brzdových čeľustí.

Nastavenie pružiny V-brzdy8. Neoddeliteľnou súčastou nastavenia brzdových čeľustí je zaistenie ich rovnakého kroku na obidvoch stranách. K tomu slúžia nastavovacie skrutky na čeľustiach. Tie regulujú napätie pružiniek, ktoré ovplyvňuje naklonenie čeľustí na konkrétnu stranu. Ak má čeľusť na jednej strane ráfku dlhší krok, stačí na tejto strane nastavovaciu skrutku povoliť a opačne. Ideálne bude na jednej strane skrutku dotiahnúť a na druhej povoliť.

V článku sú použité informácie a obrázky zo stránky : http://www.ivelo.cz/