Servis a nastavenie hydraulických bŕzd Shimano®.

Ako už z nadpisu tušíte, v tomto článku sa budeme venovať servisu a nastaveniu hydraulických kotúčových bŕzd Shimano®.

Kotúčové brzdové systémy používajú strmeň (caliper) umiestnený blízko pätky rámu alebo vidlice a rotor – kotúč, namontovaný na náboji. Hydraulické systémy používajú na stlačenie brzdovej kvapaliny tlakové hadičky. Brzdové doštičky sú umiestnené v čeľusti a sú pritláčané na rotor.
Brzdové strmene sa montujú do návarkov na kompatibilnom ráme bicykla a vidlice. Návarky na ráme sú umiestnené podľa medzinárodnej normy, čo zabezpečuje kompatibilitu hydraulických bŕzd so všetkými takýmito rámami. Tento štandard používa dva montážne otvory umiestnené 51 mm od seba a upevňovacie skrutky strmeňa sú umiestnené kolmo k ploche rotora. Menej častý montážny systém je tzv. post mount. Upevňovacie skrutky post mount sú rovnobežné s plochou kotúča a montážne otvory sú od seba vzdialené 74 mm. Brzdové strmene určené pre po montáž post mount systému môžu byť vybavené adaptérmi, ktoré umožňujú montáž podľa medzinárodného štandardu. Brzdové doštičky pre mechanické aj hydraulické systémy sú k dispozícii z materiálov s rôznym zložením. Všeobecne platí, že mäkší živicový materiál má tendenciu menej „pískať“. Avšak tieto doštičky sa rýchlejšie opotrebujú. Ťažšie, kovové alebo semi-metalické doštičky vydržia dlhšie, a to najmä vo vlhkých a blatistých podmienkach.

Hydraulické kotúčové brzdy.

Hydraulické brzdové systémy používajú na brzdovej páčke piest – tzv. „master“ piest. Piest tlačí brzdovú kvapalinu cez tlakové brzdové hadičky na ďalšiu sadu piestov v strmeni – tzv. „slave“ piesty. Slave piesty tlačia doštičky na kotúč. Vzhľadom k tomu, hydraulická kvapalina nemá kompresiu alebo ohybnosť, hydraulické brzdy sú považované za výkonnejšie ako mechanické brzdy.
Pri používaní dochádza časom ku kontaminácii brzdovej kvapaliny nečistotami a vlhkosťou, preto musí byť menená. V takom prípade je dôležité použiť správny typ kvapaliny pre konkrétnu brzdu. Niektorí výrobcovia používajú jako tekutinu minerálne oleje, zatiaľ čo iní používajú automobilovú brzdovú kvapalinu. Typ kvapaliny určuje výrobca hydraulických bŕzd. Rôzne typy brzdovej kvapaliny nikdy nemiešajte. Použitie nesprávnej kvapaliny môže spôsobiť poškodenie tesnenia, čo má za následok zlahanie bŕzd. Automobilové brzdové kvapaliny majú označenie sú schválené DOT (Department of Transportation). D.O.T. tekutiny majú rôzne hodnotenia, ako je napríklad 3 alebo 4. Výrobca hydraulických bŕzd poskytuje konkrétne odporúčania na typ kvapaliny. Automobilové brzdové kvapaliny sú žieravé a toxické. Prácujte s nimi opatrne, aby nedošlo ku kontaktu tekutiny s vonkajšou stranou páčky alebo strmeňa, bicykla, alebo pokožky. Doporučujeme používanie ochranných rukavíc, ako sú MG-2.
Hydraulické systémy je potrebné kontrolovť na všetkých spojoch a hadičkách, či nedochádza k úniku brzdovej kvapaliny. Navyše, bicykel by nemal byť skladovaný alebo sa obrátený hore kolesami, pretože môže dôjsť k vniknutiu vzduchu do brzdného systému. Ak bol bicykel otočený hore nohami, nechajte ho před použitím niekoľko minút postáť a otestujte účinnosť silným stláčaním brzdových páčiek.
Hydraulické brzdové páčky sú umiestnené na riadidlách, podobne ako bežné brzdové páčky. Nastavte uhol sklonu páčiek pre pohodlný dosah, keď je cyklista v sedle. Utiahnutie skrutky, aby nedošlo k pohybu páčky na riadidlách.
shimano-disc-packa
Výrobcovia bŕzd navrhujú hydraulické valce na strmeňoch tak, aby boli kompatibilné s valcami na brzdovej páčke. Priemer valca a vzdialenosti , v ktorých sa bude pohybovať (zdvih) sa môže pohybovať medzi značkami. Informujte sa u výrobcu pred kombináciou rôznych brzdových páčiek a strmeňov. Vzhľadom k tomu, že brzdová kvapalina sa pri brzdení zohrieva, sa jej objem zväčšuje. Hydraulické systémy používajú preto rezervoár, ktorý obsahuje balónik umožňujúci expanziu brzdovej kvapaliny. Niektoré modely používajú uzavretý balónik v páke, zatiaľ čo iní používajú „otvorený systém.“

shimano-disc-nadrzka
Master piest na páčke je utesnený, keď je páčka stlačená, ale je otvorený do zásobníka, keď je páčka uvoľnená. Vo všetkých hydraulických systémoch je dôležité, aby sa do nich nedostal žiadny vzduch. Vzduchové bubliny v systéme sa stlačia, čo je cítiť pri stlačení páčky ako „mäkké“ brzdy.

Existujú dva rôzne montážne systémy pre upevnenie hydraulického brzdového strmeňa Shimano. Telo strmeňa môže byť skrutkami upevnené priamo na úchyty rámu alebo vidlice.
shimano-disc-caliper
Alternatívne, telo strmeňa môže byť priskrutkované k držiaku a držiak je priskrutkovaný na rám alebo vidlicu. Ak je strmeň brzdy priskrutkovaný priamo na držiaky, je nutné použiť tenké podložky a podložky pre nastavenie strmeňa. Podložku, tzv. „banjo podložku“ možno umiestniť medzi držiak na ráme alebo vidlici a telo strmeňa. Použite podložku a poistnú skrutku. Skontrolujte polohu doštičiek a rotora, a podľa potreby pridajte alebo uberte podložky.

Hydraulické systémy majú veľmi úzke tolerancie medzi brzdovými doštičkami a kotúčom. Nastavenie strmeňa k rotoru je rozhodujúce pre výkon brzdy. Postup pre nastavenie strmeňa hydraulických bŕzd Shimano ® XTR, XT, Deore, Saint pomocou adaptéra držiaka je nasledovné:
1. Pri montáži strmeňa s držiakom celkom uvoľnite upevňovacie skrutky strmeňa. To umožní bočne pohybovať strmeňom.
2. Stlačte brzdovú páčku, aby sa pritlačili doštičky k rotoru a udržiavajte tlak. Tak sa strmeň posunie na správne miesto tak, aby doštičky boli v správnej polohe k rotoru.
3. Skontrolujte strmeň a piesty brzdových doštičiek. Zatlačte strmeň vľavo alebo vpravo, aby boli piesty v strede nad rotorom.
shimano-disc-nastavenie
4. Udržujte tlak doštičiek na rotor a dotiahnite upevňovacie skrutky strmeňa.
5. Uvoľnite páčku a skontrolujte polohu brzdových doštičiek. V ideálnom prípade, by sa doštičky nemali při točení kolesa trieť o rotor. V niektorých prípadoch však môže dôjsť k ľahkému treniu bez problému s učinkom bŕzd. Ak koleso pri potočení kvôli treniu spomalí, znovu nastavte doštičky uvoľnením upevňovacích skrutiek strmeňa a napravením polohy strmeňa brzdy.
6. Jemné doladenie zarovnania doštičiek urobte plným uvoľnením len jednej upevňovacej skrutky, druhú uvoľnite len jemne.

Ak je brzdový strmeň priskrutkovaný priamo na držiak, je nutné použiť tenké podložky. Tzv. „banjo podložku“ možno umiestniť medzi rám alebo vidlicu a telo strmeňa.

Nainštalujte podložku a poistnú skrutku. Skontrolujte polohu doštičiek a rotora a ak je to potrebné, podľa potreby pridajte alebo uberte podložky.

Demontáž a výmena brzdových doštičiek

Brzdové doštičky sa používaním oderú a stenčia. Väčšina výrobcov udáva minimálnu hrúbku brzdových doštičiek, pri ktorej je už nutná výmena. Pri Shimano ® doštičkách je nutná výmena ak hrúbka materiálu (bez držiaku doštičky) je menšia ako 0,9 mm. Pri demontáži skontrolujte staré doštičky. Pokiaľ sú doštičky opotrebované nerovnomerne, môže to byť znamenie, že strmeň je zle zarovnaný k rotoru.
shimano-disc-dosticky
Nové brzdové doštičky môžu vyžadovať čas na „vypálenie“. Rozpúšťadlá z výroby sa vypália od tepla při brzdení. Brzdný výkon sa zlepší po krátkom čase, keď dôjde k vypáleniu brzdových došičiek.
Vzhľadom k opotrebeniu doštičiek dochádza k posunutiu piestov bližšie k rotoru. Preto je nutné pred inštaláciou nových doštičiek odstrániť rotor a zatlačiť piesty od stredu. Postup pri výmene brzdových doštičiek Shimano ® XTR, XT, Deore, Saint je nasledovný:
1. Upevnite bicykel do montážneho stojana a odstráňte koleso (kolesá).
2. Otočte brzdovú páčku na riadidlách tak, aby vrchná strana nádržky bola vo vodorovnej polohe.
3. Vyčistite páčku od nečistôt a utrite okolo krytu nádržky. Odstráňte kryt nádržky. To umožní, aby prebytočná kvapalina unikla zo zásobníka.
4. Vyberte poistku upevňovacej skrutky na brzdovej doštičke a vyskrutkujte upevňovaciu skrutku doštičky.
shimano-disc-vymena
5. Odstráňte brzdové doštičky zatlačením smerom von, od osi náboja. Zapamätajte si orientáciu vratnej pružiny medzi doštičkami. Táto pružina pomáha uvoľneniu doštičiek od rotora počas brzdenia.
6. Utrite oblasti piestu dočista. Na čistenie povrchu piestov a vnútra tela strmeňa použite čistú handričku a jemné rozpúšťadlá, ako je izopropylalkohol.
7. Pomocou plastové páčky, alebo montpáky na pneumatiky, zatlačte oba piesty do tela strmeňa. Zatlačte neďaleko stredu piestu a vyhnite sa tlačeniu na hranu piestu.
shimano-disc-klin
8. Zatlačte piestiky späť do tela strmeňa.
9. Umiestnite vratnú pružinu medzi nové brzdové doštičky.
10. Umiestnite doštičky do strmeňa. Otvor brzdových došičiek a pružiny zlaďte s otvorom na upevňovaciu skrutku.
11. Nainštalujte a bezpečne utiahnite skrutky na upevnenie doštičiek.
12. Nainštalujte kryt nádrže a zaistite skrutkami.
13. Nainštalujte koleso a vyskúšajte brzdu silným stlačením brzdovej páčky. Ak je páčka na pocit mäkká, bude potrebné doplniť brzdovú kvaplainu. Ak doštičky drú alebo sú nevyrovnané, nastavte ich do správnej polohy.

Odvzdušnenie hydraulickej brzdy a výmena brzdovej kvapaliny.

Odvzdušnenie hydraulického systému je odstránenie vzduchových bubliniek zo systému. Brzdové systémy Shimano používajú minerálny olej. Nikdy nepoužívajte automobilovú D.O.T. brzdovú kvapalinu do brzdných systémom, do ktorých výrobca doporučuje minerálny olej.
Pred odvzdušnením alebo výmenou brzdovej kvapaliny je potrebné odstrániť brzdové doštičky. Dajte pozor, aby nedošlo k ich kontaminácii s brzdovou kvapalinou. Pri údržbe hydraulických bŕzd zabezpečte, aby sa do systému nedostali nečistoty. Postupujte opatrne, aby sa diely hydraulického systému, ako je napr.balónik , neznečistili.
Postup pri odvzdušnení brzdovej kvapaliny v hydraulických brzdách Shimano ® XTR, XT, Deore, Saint je nasledovné:
1. Upevnite bicykel do montážneho stojana a odstráňte koleso (kolesá).
2. Odstráňte brzdové doštičky tak, aby sa zabránilo ich kontaminácii brzdovou kvapalinou.
3. Nainštalujte Shimano ® brzdový blok # Y8CL18000 miesto došičiek. Ak nemáte originál bloky, nahradiť blok asi 10 mm širokým kolíčkom, aby sa zabránilo vysunutiu piestu. Blok je možné nahradiť aj čistým 10mm šesťhranným kľúčom.
shimano-disc-inbus
4. Natočte bicykel podľa potreby tak, aby mala brzdová hadička medzi strmeňom a nádržkou na brzdovej páčke priamy sklon. Otočte brzdovou páčkou na riadidlách, aby bol horný okraj nádržky vo vodorovnej polohe.
5. Pripojte odvzdušňovaciu hadičku na koniec odvzdušňovacej skrutky na strmeni. Pripevnite plastový sáčok na koniec hadičky na zachytenie prebytočnej tekutiny.
shimano-disc-odvzdusnenie

 

6. Očistite nečistoty z brzdovej páčky a utrite okolie viečka nádržky. Odskrutkujteskrutky na nádrž viečkom nádrže.
7. Odstráňte viečko nádržky a balónik. Naplňte nádržku až po okraj.
8. Povoľte odvzdušňovaciu skrutku na tele strmeňa o jedno otočenie.
9. Stláčajte opakovane brzdovú páčku. V nádržke sa objavia bublinky a hladinakvapaliny môže klesnúť. Doplňujte zásobník kvapalinou. Poklopkajte po celej dĺžke hadičky, aby sa uvoľnili vzduchové bublinky a vystúpili smerom k nádržke.
10. Udržiavajte zásobník plný. Keď olej začne vytekať z odvzdušňovacej hadičky, uzavrite skrutku na tele strmeňa.
11. Vyskúšajte stláčať brzdovú páčku. Keď páčku stlačíte má byť tuhá a pevná. Ak nie je odpor páčky dostatočný (je „mäkká), otvorte odvzdušňovaciu skrutku a zopakujte postup s doplnením oleja.
12. Keď je odpor páčky dostatočný, utiahnite odvzdušňovaciu skrutku. Držte páčku stlačenú a udržujte tlak.
shimano-disc-stlac
13.Použitie 7 mm kľúč, alebo malý nastaviteľný kľúč povolením odvzdušňovacej skrutky otvorte systém. Otvorte systém na dobu jednej sekundy a a zatvorte. Sledujte či uniknutá tekutina obsahuje vzduchové bubliny.

 
shimano-disc-vzduch
14. Na krátko otvorte systém, aby unikli vzduchové bubliny.
15. Uvoľnite páčku. Skontrolujte nádržku a pridajte kvapalinu.
16. Opakovane stláčajte brzdovú páčku. Ak je páčka po stlačení tuhá, systém neobsahuje vzduch a je odvzdušnený.
17. Ak je páčka mäkká, opakujte kroky 8 až 16 po opätovnom doplnení nádržky.
18. Skontrolujte, či je nádržka naplnená po okraj. Nainštalujte do nádržky balónik a kryt. Je pravdepodobné, že trochu nadbytočnej tekutiny z páčky unikne. To je normálne a znamená to, že pod balónikom nie je žiadny vzduch. Utiahnite skrutky na kryte nádržky.
19. Po odvzdušnení odpojte hadičku z odvzdušňovacej skrutky. Utrite páčku a strmeň, aby na nich neostali zbytky tekutiny.

Brzdová kvapalina sa môže používaním znečistiť a môže dôjsť ku kontaminácii vlhkosťou. Ak je bicykel často používaný, je potrebné brzdovú kvapalinu vymeniť raz za rok. Postup pre výmenu brzdovej tekutiny je nasledovný:
1. Postupujte podľa krokov 1 až 9 vyššie.
2. Stláčajte brzdovú páčku aby sa kvapalina napumpovala do systému a zároveň pridávajte brzdovú kvapalinu do nádržky. Pokračujte s pumpovaním až kým sa neobjaví kvapalina v odvzdušňovacej hadičke. Znovu skontrolujte kvapalinu a pridajte podľa potreby do nádržky.
3. Zatvorte skrutku a pokračujte s odvzdušnením podľa vyššie uvedeného postupu.

Resetovanie brzdových doštičiek.

Ak brzdové doštičky trú o rotor a vyrovnanie tomu nepomôže, je možné, že bude nutné resetovať piesty. Tento postup vyžaduje použitie vložky-klinu do strmeňa. Shimano ® dodáva takýto klin, pod označením # Y8CL1200, při kúpe novej brzdovej sady. Ďalšou možnosťou je použiť pevný, plochý materiál, ktorý je rovnako hrubý ako brzdový kotúč. Ako alternatívu je možné tiež použiť kľúče Park Tool, napr. dvojstranný kľúč DCW 1-4, ktorý zodpovedá hrúbke rotorov a môže nahradiť dištančné podložky.
&nsbp; Postup resetovania brzdových doštičiek na hydraulických brzdách Shimano ® XTR, XT, Deore, Saint je nasledovný:
1. Upevnite bicykel do montážneho stojana a odstráňte koleso (kolesá).
2. Odstráňte poistnú skrutku a vyberte brzdové doštičky. Použite čistú handričku a jemný rozpúšťadlo, ako napr. izopropyl alkohol a utrite povrch piestu a vnútro tela strmeňa.
3. Použite plastovú páčku, napr. montpáku na pneumatiky. Zatlačte každý piest späť do tela strmeňa. Všimnite si, či sa piest po zatlačení pohybuje späť do tela strmeňa. Ak sa piest po zatlačení vracia, môže byť v systéme prebytok kvapaliny.
4. Odstráňte kryt nádržky. Nechajte nadbytočnú tekutina uniknúť zo zásobníka zatlačením piestu do tela strmeňa. Ak bol odstránený kryt nádržky, dajte ho znovu na miesto. Utrite olej z páky.
5. Nainštalujte brzdové doštičky, vratnú pružinu, podložku a poistnú skrutku.
6. zasuňte medzi doštičky klin (číslo Shimano Y8CL1200) alebo podložku rovnakej hrúbky.
shimano-disc-reset
7. Stlačte opakovane brzdovú páčku. Piesty sa automaticky vycentrujú na telo strmeňa.
8. U strmeňov s adaptérom, uvoľnite úplne upevňovacie skrutky strmeňa.
9. Nainštalujte koleso. NESTLÁČAJTE páčku počas tejto doby.
10. Skontrolujte vyrovnanie doštičiek voči rotoru. U strmeňov s adaptérom nastavte polohu tela strmeňa na stred brzdových doštičiek nad rotorom. Utiahnite upevňovacie skrutky strmeňa a skontrolujte.
11. U strmeňa montovaného priamo na rám, použite podložky na vystredenie doštičiek voči rotoru. Pevne utiahnite upevňovacie skrutky.
12. Stlačte brzdovú páčku a skontrolujte zarovnanie doštičiek. Jemné dolaďte zarovnanie doštičiek podľa potreby.

Ďalšie návody ku kotúčovým brzdám :

Doplnenie brzdovej kvapaliny v hydraulických brzdách bicykla – inštruktážne video >>

Výmena brzdových doštičiek na kotúčových brzdách – návod + video >>

 

Prevzaté zo stránok : www.parktool.com

Ak sa vám článok páčil, kliknite: