Nastavenie prehadzovačky | Ako nastaviť zadnú prehadzovačku na bicykli

Nastavenie prehadzovačky bicykla

Správne nastavenie prehadzovačky bicykla nie je len technickou nevyhnutnosťou, ale aj základom pre príjemný zážitok z jazdy na bicykli. Zadná prehadzovačka je  totiž dôležitá súčasť hnacieho pohonu vášho bicykla, ktorá zodpovedá za plynulé a presné radenie prevodových stupňov. A nielenže zvyšuje výkon a efektivitu vášho pedálovania, ale tiež predlžuje životnosť všetkých vzájomne spolupracujúcich cyklistických komponentov – prevodník, reťaz, kazeta vrátane prehadzovačky.

Preto či ste príležitostný jazdec alebo vášnivý cyklista, vedieť ako nastaviť zadnú prehadzovačku na bicykli a jej udržiavanie v optimálnom nastavení, môže zmeniť vaše cyklovýjazdy k lepšiemu. Ako? Znížite tým riziko vzniku mechanických porúch a zároveň si tým zabezpečujete roky bezproblémových cyklistických zážitkov naprieč rôznymi terénmi. A k tomu vám stačí si zapamätať len niekoľko jednoduchých pravidiel.

Základná anatómia zadnej prehadzovačky

Zadná prehadzovačka bicykla je zázrak strojárstva vo svete cyklistiky a skladá sa z veľkého množstva rôznorodých dielov. My si v stručnosti popíšeme len niekoľko kľúčových komponentov, z ktorých každý hrá jedinečnú úlohu pri radení prevodových stupňov. Prehadzovač je uchytený na ráme pomocou pätky, ktorej funkcia je nie len držať samotný prehadzovač na ráme bicykla, ale má aj ochrannú funkciu proti mechanickému poškodeniu. K pätke je pripevnený paralelogram, ktorý posúva prehadzovačku dnu a von, vedený ťahom lanka od páčky na volante. Tento pohyb (ich maximálny a minimálny rozsah na ich koncoch) je riadený skrutkami na prehadzovačke, označenými ako “L” a “H”, ktoré definujú rozsah pohybu a zabraňujú prílišnému posunutiu alebo padaniu reťaze napr. medzi kazetu a špice kolesa. Vodiace kolieska, pozostávajúce z vodiacej a napínacej kladky sú ústredným prvkom vedenia reťaze cez ozubené kolieska. Okrem toho, napínacia skrutka B nastavuje vzdialenosť medzi vodiacou kladkou a kazetou. Pochopenie práce týchto komponentov (ktoré si ukážeme podrobne vo videu) je prvým krokom k zvládnutiu nastavovania prehadzovačky.

Nástroje potrebné na nastavenie prehadzovačky

Nastavenie zadnej prehadzovačky si vyžaduje niekoľko nástrojov. Najzákladnejšia je sada imbusových kľúčov, ktoré sa používajú na nastavenie koncových skrutiek prehadzovača a napnutia lanka. Potrebný môže byť aj malý krížový alebo plochý šraubovák na jemné doladenie koncových skrutiek. To všetko v závislosti od modela vašej prehadzovačky. Okrem toho je výhodné mať stojan na bicykel, pretože umožňuje ľahší prístup a nastavenie, najmä počas kontroly zarovnania prehadzovačky a pohybu reťaze. Aj keď nejde o nástroje v tradičnom slova zmysle, je tiež výhoda mať po ruke čistú handru a olej v spreji na čistenie a premazanie pohyblivých častí prehadzovačky počas procesu nastavenia. Tieto jednoduché nástroje v kombinácii s trochou know-how výrazne prispejú k výkonu a životnosti celého hnacieho ústrojenstva vášho bicykla.

Proces nastavenia prehadzovania v 3 krokoch

Ten podrobne vysvetľujem vo videu, takže tu len zhrniem niekoľko kľúčových krokov. 

  • Začnite nastavením limitných skrutiek, označených ako ‚L‘ (nízka) a ‚H‘ (vysoká). Tieto skrutky ovládajú rozsah pohybu prehadzovača (na spodnom aj vrchnom konci kazety). Preto sa uistite, že reťaz nepadá z týchto krajných pastorkov (medzi kazetu a špice kolesa alebo medzi kazetu a rám bicykla) a zároveň ľahko vyjde alebo spadne aj na tieto krajné pastorky.
  • Ďalej sa zamerajte na napnutie lanka. Ak vytvára previs, preklikajte reťaz na najmenší pastorok, uvoľnite skrutku lanka, napnite lanko rukou alebo kombinačkami a potom lanko znovu utiahnite. To by malo odstrániť previs. Tento krok je rozhodujúci pre presné radenie. 
  • Tretí krok zahŕňa jemné doladenie napínacej skrutky B, ktorá nastavuje vzdialenosť medzi vrchným ozubeným kolieskom kladky prehadzovačky a ozubenými kolesami kazety. To zabezpečí hladký chod reťaze bez trenia o prevody. Obyčajne je táto vzdialenosť 5 až 6 mm, každý model a typ bicykla môže mať túto predpísanú vzdialenosť odlišnú, preto je pre tento úkon/zásah potrebné nazrieť do technického listu.

Počas celého procesu nastavovania zadnej prehadzovačky na bicykli je dôležité preraďovať všetky prevody, kontrolovať ich plynulý prechod a dolaďovať napínanie alebo uvoľňovanie podľa potreby. Tento metodický prístup vám zaistí optimálne nastavenie každého komponentu prehadzovačky a hladké a efektívne radenie prevodových stupňov.

5 tipov na údržbu zadnej prehadzovačky bicykla

Pravidelná údržba zadnej prehadzovačky je kľúčom k dlhej životnosti a optimálneho výkonu vášho bicykla. 

1. Začať sa dá tým, že budete prehadzovač udržiavať čistý, pretože nánosy blata alebo špiny môžu brániť jeho plnej alebo plynulej funkcii. Na odstránenie akýchkoľvek nečistôt použite jemnú kefku a vhodný čistič. 

2. Aby ste zaistili hladký pohyb radenia, rozhodujúce je po očistení prehadzovačky aj jej pravidelné mazanie. 

3. Ďalej je dôležité pravidelne kontrolovať zarovnanie prehadzovačky, pretože aj mierny ohyb pätky prehadzovača alebo jej ramienka môže ovplyvniť hladkosť radenia a chodu reťaze cez ozubené kolečka. 

4. Okrem toho skontrolujte stav lanka prehadzovačky a koncovky. Ak je lanko na konci rozstrapkané je dobré na neho nasunúť koncovku, aby sa zabránilo ďalšiemu rozpletaniu. Ak to už možné nie je, bude lepšie ak lanko vymeníte. 

5. Pri bežných kontrolách prehadzovačky preverte aj utiahnutie jej skrutiek. 

Dodržiavaním týchto 5 tipov na údržbu môžete predísť mnohým bežne sa vyskytujúcim problémom, s ktorými sa u nás v servise často stretávame. …a zároveň miesto nosenia bicykla do servisu si môžete stále užívať bezstarostnú jazdu.

Povzbudenie do „Urob si sám“

Pustiť sa prvýkrát do údržby a nastavovania zadnej prehadzovačky vášho bicykla môže byť odraďujúce. Sľubujem vám však, že to nie je rocket science. 

Začnite jednoducho a to pootáčaním napínania/uvoľňovania lanka na volante. Veľká väčšina problémov sa dá odstrániť práve týmto nenápadným kolečkom. Príčina je jednoduchá. Aj oceľové lanko sa časom vyťahá. To následne nedopne ramienko prehadzovača na pôvodné miesto, ktoré zaručuje tichý a plynulý chod reťaze. Predčasnému vyťahaniu lanka sa dá ale predchádzať zhodením prevodu na najnižší/najmenší pastorok po každej dokončenej cyklojazde.

Nielenže táto prvá skúsenosť prehĺbi vaše pochopenie mechaniky prehadzovača bicykla, ale tiež vás vybaví užitočnou zručnosťou, ktoré zvýšia vašu nezávislosť od cykloservisov.

Preto sa nenechajte odradiť. S trpezlivosťou a praxou môže nastavovanie prehadzovačky zvládnuť každý. Začnite malými krokmi, aké sú vysvetlené vo videu. Takže, vezmite si potrebné náradie, zhlboka sa nadýchnite a vykročte s istotou do sveta “Urob si sám”. A v prípade potreby stále viete vyhľadať pomoc profesionálneho mechanika bicyklov.

Prepis videa: Nastavenie prehadzovačky na bicykli

Vizuálnou kontrolou si skontrolujeme najskôr lanko. Pokiaľ by malo na sebe nejaké stopy hrdze alebo oxidácie, je potrebné ho vymeniť, nakoľko jeho chod v bowdene nie je hladký, plynulý a môže sa zadrhávať a tým pádom nám nepustí prehadzovač preradiť na iný prevod. 

Vizuálna kontrola hnacieho ústrojenstva bicykla

Taktiež si skontrolujeme reťaz, či ju náhodou nemáme vyťahanú. Pokiaľ by bola vyťahaná, znamená to, že sa jej pôvodná dĺžka predĺžila a môže to mať vplyv na prehadzovač, že nebude radiť pekne plynulo, tak ako má.

Taktiež si skontrolujeme pätku, či je rovná. Sú na to rôzne prípravky, ale v tomto prípade nám bude musieť stačiť vizuálna kontrola.

Aké náradie budeme potrebovať na nastavenie prehadzovača

Náradie na nastavenie prehadzovača

A čo budeme potrebovať na nastavenie prehadzovača je krížový šraubovák pri niektorých typoch alebo sada imbusákov. Nakoľko každý prehadzovač alebo každá značka prehadzovača má iné rozmery týchto nastavovacích skrutiek, je dobré mať celú sadu. Ale ak nie, tak najčastejšie je to dvojka, trojka imbus, štvorka a päťka na povolenie a dotiahnutie lanka.

Kontrola správneho dotiahnutia prehadzovača

Kontrola správneho dotiahnutia prehadzovača

Pätka by mala byť rovná, nemala by byť pokrútená alebo vytočená smerom von. Dosť často sa nám v servise stáva, že prehadzovač je povolený, nie je dotiahnutý k pätke, takže aj to patrí ku kontrolám na prehadzovači.

Takže si skontrolujeme, či je prehadzovač správne dotiahnutý. Ak je prehadzovač povolený, je potrebné ho dotiahnuť na predpísaný moment. Vačšinou ho nájdete napísaný na samotnom prehadzovači.

Jemné doladenie prehadzovania nastavovacou skrutkou

Predtým než sa pustíme do hĺbkového nastavenia prehadzovača, si najprv vyskúšame, či ho netreba len jemne doťuknúť nastavovacou skrutkou. Takže, zoberieme pedál do ruky a na radiacej páčke si odklikáme na najťažší prevod. Ak máme na páčke naklikaný najťažší prevod a aj tak nám nechce prehadzovač preradiť na najťažšie koliesko, tak v prvom kroku si pozrieme, či náhodou nemáme veľmi našponované lanko.

Doladenie prehadzovania nastavovacou skrutkou

Lanko sa šponuje buď točením tohto kolieska na radiacej páčke. Taktiež, niektoré staršie prehadzovače majú túto šponovaciu skrutku na prehadzovači. Nakoľko nám prehadzovač nechce prehodiť na najťažší prevod, skúsime si najprv povoliť túto nastavovaciu skrutku. Točíme smerom ako keby ku mne, a tým lanko povoľujeme. Kebyže točíme smerom odo mňa, lanko šponujeme a tým pádom nastavujeme radenie smerom hore. Takže, ja som teraz povolil radiace lanko.

Nastavenie dorazov zadnej prehadzovačky na bicykli

V tomto prípade nám povolenie lanka nestačilo, takže budeme musieť prejsť k nastaveniu dorazov na bicykli. Ešte raz vyskúšame, či máme odkliknutý najťažší prevod. Zoberieme si dvojku imbusák a nastavíme dorazy.

Nastavenie spodného dorazu prehadzovačky (dolaďovacia skrutka H)

Pri nastavení spodného dorazu je potrebné povoliť riadiace lanko, aby sme si boli istý, že nám toto lanko nespôsobuje to, že nám reťaz nechce hodiť na najťažší prevod. Takže si zoberieme 4 mm imbusový kľúč a povolíme lanko na prehadzovači, aby bolo úplne voľné. A ako zistíme, ktorá skrutka je nastavovacia pre spodný doraz? Väčšinou je táto skrutka označená písmenkom H, poprípade, ak váš prehadzovač nemá toto označenie, je potrebné si zobrať 2mm imbusový kľúč, a skúsiť dotiahnuť alebo povoliť jednu z týchto dvoch skrutiek, aby sme vedeli rozlíšiť, ktorá je spodná a horná. Ako vidieť, nastavovacie skrutky na tomto Deorečkovom prehadzovači sa nachádzajú tu. 

Nastavenie spodného dorazu prehadzovačky - skrutka H

Vyskúšam teda jednou točiť, aby som videl, či mi to niečo robí so spodným dorazom alebo nie. Takže, skrutku doťahujem a ako môžete vidieť, kladka prehadzovača sa nám ťahá smerom k ľahšiemu pastorku. Keď túto skrutku povoľujem, idem ako keby do ťažších prevodov. Našou úlohou bude zarovnať kladku na prehadzovači s najťažším pastorkom na kazete. Mali by byť ako keby v jednej rovine. Vieme si to skontrolovať opticky, alebo aj keď budeme točiť pedálmi budeme počuť, či nám to ide pekne plynulo, alebo či tam nie je nejaké nežiaduce rapkanie. V tomto prípade nám nechce hodiť reťaz na najťažší prevod, takže túto nastavovaciu skrutku mierne otočíme. Môžeme pritom točiť aj pedálmi, aby sme vedeli, kedy nám prehadzovač prehodí. Prehadzovač nám síce prehadzuje, ale ešte to nie je plynulé, je tam rapkanie, takže túto skrutku povolíme ešte viac, aby nám prehadzovač hodil na najťažší prevod a aby nám na tom najťažšom prevode išiel pekne plynulo a potichu. Spodný doraz mame nastavený a môžeme sa pustiť na nastavenie horného dorazu. Predtým si však dáme naspäť radiace lanko, ktoré pomocou kombinačiek sa snažíme našponovať a dotiahnuť.

Taká rýchla poznámka, ak máte vpredu len jeden prevod, nič sa nemení. Pokiaľ máte prevodník s dvomi prevodmi, je potrebné si zaradiť na ten väčší pastorok, a na ten väčší prevod a ak máte kľuky  s tromi prevodníkmi, je dobre si nechať reťaz na strednom. Prehadzovač sa nastavuje touto šponovacou skrutkou, ktorá sa nachádza buď na radiacej páčke, alebo na samotnom tele prehadzovača. Takúto skrutku budeme doťahovať v smere hodinových ručičiek. Znamená to, že lanko povoľujeme a tým pádom nastavujeme prehadzovač smerom dole. Ak by sme túto skrutku točili v protismere hodinových ručičiek, v tom prípade lanko šponujeme a nastavujeme radenie smerom hore. Odporúčam točiť tak po štvrť, po pol otáčke, nakoľko sa jedná o veľmi citlivé nastavenie prehadzovača. 

Prehodíme si o jeden prevod vyššie, potočíme kľukami a pozeráme, či nám prehadzovač vyhodil plynulo na ďalší prevod, poprípade, či počujeme nežiaduce rapkanie. Ako môžete vidieť, v tomto prípade prehadzovač hodil až na tretí prevod, takže lanko je príliš našponované a je potrebné ho trošku povoliť. Ak vám prehadzovač neprehodí na ľahší prevod, je potrebné šponovaciu skrutku otočiť v protismere hodinových ručičiek, aby sme lanko viacej našponovali a tým pádom, aby nám skočilo na ľahší prevod.

Vyzerá, že to máme adekvátne nastavené. Ešte si vyskúšame celý rozsah od hora až dole, až na to posledné najľahšie koliesko, to zatiaľ vynecháme. Ako môžeme vidieť, náš prehadzovač už ide pekne plynulo, potichu, pekne radí na každý jeden index. 

Nastavenie horného dorazu prehadzovačky (dolaďovacia skrutka L)

Takže sa môžeme pustiť do nastavenia hornej dorazovej skrutky. Tento horný doraz nám zabraňuje spadnutiu reťaze do špicov. Takže si preradíme na predposledný najľahší prevod a môžeme ísť na nastavenie hornej dorazovej skrutky. Nakoľko už vieme, ktorá je spodná dorazová skrutka, točíme tou druhou, väčšinou má označenie L. 

Nastavenie horného dorazu prehadzovačky - skrutka L

Ako môžete vidieť v tomto prípade nám reťaz nechce prehodiť na najľahší prevod. To znamená, že skrutka je príliš dotiahnutá, takže ju musíme trošku povoliť. Odorúčam povoľovať len tak po pol otáčke, aby sme to príliš nerozladili, len jemne nastavili. Ak nám prehadzovač ťahá reťaz medzi špice a kazetu, znamená to, že je táto skrutka až príliš povolená a je potrebné ju mierne dotiahnuť. Točíme teda v smere hodinových ručičiek, aby sme ju dotiahli a zamedzili padaniu reťaze medzi špice a kazetu. Pre kontrolu, či sme správne nastavili hornú dorazovú skrutku je potrebné, aby sme na radiacej páčke silou zatlačili a chceli akoby preradiť na ešte ľahší prevod. A sledujeme pohyb prehadzovača, v tomto prípade sa nesmie pohnúť smerom ku špicom, musí ostať na poslednej pozícii, aby reťaz nepadala. 

Nastavenie vzdialenosti prehadzovača od kazety (dolaďovacia skrutka B)

Na väčšine prehadzovačov nájdete ešte skrutku, ktorou sa nastavuje vzdialenosť prehadzovača od kazety. Toto nastavenie sa robí na najľahšom a najťažšom prevode. Väčšina prehadzovačov horských a cestných bicyklov vyžaduje túto medzeru medzi piatimi a šiestimi mm. Existuje však niekoľko výnimiek, takže je si potrebné pozrieť špecifikáciu k danému prehadzovaču. 

Nastavenie vzdialenosti prehadzovača od kazety - skrutka B

Ak bicykel dobre radí, v tomto prípade je nastavená táto skrutka správne. Ak by ste vzdialenosť medzi prehadzovačom a kazetou chceli zmenšiť, je potrebné túto skrutku povoliť. Ak ste touto skrutkou točili, je potrebné ešte prejsť cez celý chod kazety, či radí tak ako má, či to nie je potrebné ešte jemnučko doladiť. Ak sme touto skrutkou už nemuseli točiť, v tom prípade máme hotovo a nastavenie prehadzovača máme za sebou. 

Kontrola nastavenia prehadzovačky pod záťažou

Takže, prešli sme si všetkými krokmi, ako nastaviť prehadzovač. Samozrejme, je potrebné bicykel pred prvou jazdou ešte vyskúšať, nakoľko na montážnom stojane nám ide všetko pekne hladko plynulo, ale môže byť, že pod záťažou, hneď ako dáme nejaký silnejší tlak na pedále, nám to nebude ešte presne radiť, tak ako má. V tomto prípade bude stačiť, ak si už len prehadzovač jemne doťukneme nastavovacou skrutkou na radiacej páčke.

Kontrola nastavenia prehadzovačky pod záťažou

Dúfam, že pomocou tohto videa sa vám taktiež podarilo nastaviť prehadzovač. Ak vám toto video pomohlo, kľudne nám nechajte Like alebo odber. Samozrejme, ak máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte v komentároch nižšie.


Ak sa vám článok páčil, kliknite:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *