Elektropohon Shimano STePS – chyby a riešenia

Chyby elektropohonu Shimano STePS
Shimano STePS - chyba W013
Chyba W013

Ak jazdíte na elektrobicykli, určite ste sa už stretli s hláseniami o chybe na displeji. Väčšina z nich sa dá jednoducho odstrániť, ak viete čo urobiť. V tomto článku vás zoznámime s chybovými hláseniami elektropohonu Shimano STePS a ich riešeniami.

Kód chyby sa zobrazí na displeji so značkou výkričníka.

W010 – Teplota hnacej jednotky je vyššia ako normál

Obmedzenie: Stupeň asistenčného režimu sa môže znížiť.
Náprava: Nepoužívajte asistenčnú funkciu, až kým teplota hnacej jednotky neklesne. Ak sa situácia nezlepší, kontaktujte predajcu.

W011 – Nie je možné zistiť rýchlosť jazdy

Obmedzenie:Maximálna rýchlosť nastavená v asistenčnom režime sa môže znížiť
Náprava: Skontrolujte, či je správne nainštalovaný snímač rýchlosti. Ak sa situácia nezlepší, kontaktujte predajcu.

W012 – Kľuka je nainštalovaná v nesprávnom smere alebo je nesprávne nastavený uhol hnacej jednotky

Náprava: Kľuku nainštalujte v správnom smere a potom znova zapnite napájanie. Ak sa situácia nezlepší, kontaktujte predajcu.

W013 – Inicializácia snímača krútiaceho momentu nie je úspešne ukončená

Obmedzenie: Stupeň asistenčného režimu sa môže znížiť.
Náprava: Zložte nohu z pedála, stlačte tlačidlo napájania batérie a opätovne ho zapnite. Ak sa situácia nezlepší, kontaktujte predajcu.

W030 – Dva alebo viac prepínačov asistenčného režimu je pripojených k systému

Obmedzenie:Pre prehadzovačky s elektrickým radením prevodov nie je k dispozícii radenie prevodov.
Náprava:V prípade zobrazenia uvedeného hlásenia kontaktujte predajcu.

W031 – Možno nie je nastavené napnutie reťaze alebo je kľuka nainštalovaná v nesprávnej polohe

Obmedzenie: Asistenčná funkcia nie je dostupná, elektronické radenie prevodov nefunguje.
Náprava: Navštívte predajcu pre overenie nastavenia napnutia reťaze a montážneho uhla kľuky.

W032 – Namiesto mechanickej prehadzovačky môže byť nainštalovaná elektronická prehadzovačka

Obmedzenie: Stupeň asistenčného režimu v móde [WALK] môže byť nižší ako zvyčajne. (Poznámka: Mód [Walk] nemusí byť dostupný v určitých regiónoch mimo EÚ.)
Náprava: Reinštalujte prehadzovačku, pre podporu ktorej je systém nakonfigurovaný. Ak sa situácia nezlepší, kontaktujte predajcu.

E010 – Bola zistená systémová chyba

Obmedzenie: Počas jazdy nie je poskytovaná elektronická asistencia.
Náprava: Reštartujte napájanie. Ak sa situácia nezmení, pripojte jednotku k E-TUBE a nasledujte inštrukcie. V prípade, že chyba pretrváva, kontaktujte predajcu.

E011 – Vyskytla sa chyba v prevádzke systému

Obmedzenie: Počas jazdy nie je poskytovaná elektronická asistencia.
Náprava: Reštartujte napájanie. Ak sa situácia nezmení, pripojte jednotku k E-TUBE a nasledujte inštrukcie. V prípade, že chyba pretrváva, kontaktujte predajcu.

E012 – Zlyhala inicializácia snímača krútiaceho momentu

Obmedzenie: Počas jazdy nie je poskytovaná elektronická asistencia.
Náprava: Zložte nohu z pedála, stlačte tlačidlo napájania batérie a opätovne ho zapnite. Pozrite si časť „Meranie a nastavenie napnutia reťaze“, potom skontrolujte, či je napnutie reťaze správne. Ak sa situácia nezlepší, kontaktujte predajcu.

E013 – Bola zistená anomália vo firmvéri hnacej jednotky.

Obmedzenie:Počas jazdy nie je poskytovaná elektronická asistencia.
Náprava: Obnovte firmvér hnacej jednotky pripojením k E-TUBE. V prípade, že chyba pretrváva, kontaktujte predajcu.

E014 – Snímač rýchlosti je možno nainštalovaný v nesprávnej polohe.

Obmedzenie: Počas jazdy nie je poskytovaná elektronická asistencia.
Náprava: Upravte polohu snímača rýchlosti a magnetickej jednotky, zapnite napájanie a otáčajte kľukou v smere hodinových ručičiek, až kým sa chyba neodstráni. Môže to trvať až 100 otáčok.

E020 – Bola zistená chyba komunikácie medzi batériou a hnacou jednotkou.

Obmedzenie: Počas jazdy nie je poskytovaná elektronická asistencia.
Náprava: Navštívte vášho predajcu a nechajte si skontrolovať kábel a jeho pripojenia medzi hnacou jednotkou a batériou. Vykonajte výmenu v prípade jeho poškodenia.

E021 – Batéria pripojená k hnacej jednotke zodpovedá štandardom systému, ale nie je podporovaná

Obmedzenie: Počas jazdy nie je poskytovaná elektronická asistencia.
Náprava:Reštartujte napájanie pomocou tlačidla “POWER”. Ak sa situácia nezlepší, kontaktujte predajcu.

E022 – Batéria pripojená k hnacej jednotke nezodpovedá štandardom systému

Obmedzenie: Vypnutie všetkých systémových funkcií.
Náprava: Reštartujte napájanie pomocou tlačidla “POWER”. Ak sa situácia nezlepší, kontaktujte predajcu.

E030 – Nastavenie „Celkového počtu prevodov“ pre motorovú jednotku nezodpovedá počtu prevodov vo vnútornom náboji prevodovky

Obmedzenie: Počas jazdy nie je poskytovaná elektronická asistencia.
Náprava: Navštívte svojho predajcu a nechajte ho nakonfigurovať motorovú jednotku tak, aby „celkový počet prevodov“ zodpovedal počtu prevodov v vnútornom náboji.

E031 – Možno nie je nastavené napnutie reťaze alebo kľuky nemusia byť inštalované v správnej polohe

Obmedzenie: Nefungujú asistenčné funkcie vrátane radenia prevodových stupňov.
Náprava: Navštívte svojho predajcu za účelom kontroly napnutia reťaze a nastavenia správnej polohy kľúk. Následne zadajte voľbu „Yes“ pre hlásenie W031, ktoré sa zobrazí na displeji po zapnutí napájania.

E033 – Aktuálny firmvér nie je kompatibilný so systémom

Obmedzenie: Počas jazdy nie je poskytovaná elektronická asistencia.
Náprava: Pripojte sa k E-TUBE PROJECT a vykonajte update firmvéru na aktuálnu verziu.

E043 – Vo firmvéri cyklopočítača bola detekovaná chyba

Obmedzenie: Počas jazdy nie je poskytovaná elektronická asistencia.
Náprava: Navštívte svojho predajcu za účelom obnovenia firmvéru za pomoci E-TUBE.

Batéria Shimano Steps

Batéria Shimano STePS – stav a indikácia chýb

Shimano STePS - chyba 1

Systémová chyba – Chyba komunikácie s elektropohonom bicykla

Odstránenie : Uistite sa, či kábel nie je uvoľnený, alebo nesprávne zapojený. Ak sa situácia nezlepší, vyhľadajte odborný servis.

Shimano STePS - chyba 2

Tepelná ochrana – ak teplota prekročí stanovený prevádzkový rozsah, batéria sa vypne

Odstránenie : Položte batériu na chladné miesto mimo priameho slnečného žiarenia, kým vnútorná teplota batérie neklesne. Ak sa situácia nezlepší, vyhľadajte odborný servis.

Shimano STePS - chyba 3

Chyba overenia zabezpečenia – zobrazí sa, ak nie je pripojená skutočná jednotka pohonu. Toto sa zobrazí, ak je niektorý z káblov odpojený

Odstránenie : Pripojte batériu k elektropohonu. Skontrolujte, či káble nie sú poškodené. Ak sa situácia nezlepší, vyhľadajte odborný servis.

Shimano STePS - chyba 4

Chyba nabíjania – Zobrazí sa ak sa cyba vyskytne počas nabíjania batérie

Odstránenie : Odpojte konektor medzi batériou a nabíjačkou a stlačte hlavný vypínač iba s pripojenou batériou. Ak sa chyba objaví aj vtedy, keď je pripojená len batéria bez nabíjačky, vyhľadajte odborný servis.

Shimano STePS - chyba 5

Porucha batérie – elektrická porucha vo vnútri batérie

Odstránenie : Pripojte nabíjačku k batérii a potom odpojte nabíjačku. Stlačte hlavný vypínač iba s pripojenou batériou. Ak sa chyba objaví aj vtedy, keď je pripojená len batéria bez nabíjačky, vyhľadajte odborný servis.

Vysvetlivky
Vysvetlenie obrázkov s LED-kami na batérii.

V prípade problémov odporúčame obrátiť sa na odborný servis bicyklov a elektrobicyklov.

Ak sa vám článok páčil, kliknite:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *