Generálka zadnej prehadzovačky – časť 1. Shimano®

zadná prehadzovačka Shimano

Opotrebovanie zadnej prehadzovačky

Niektoré modely zadných prehadzovačiek umožňujú internú údržbu za účelom čistenia a mazania, odstránením špiny z otočných čapov sa zvýši výkon. Navyše pri niektorých modeloch je možné vymeniť ťažnú pružinu prehadzovačky. Taktiež existujú alternatívne horné otočné čapy, ktorými je možné nahradiť originálne upevňovacie skrutky.

Pri používaní alebo zlom zaobchádzaní sa zadná prehadzovačka opotrebuje. Počas tohto procesu vzniká vo všetkých otočných čapoch vôľa. Uchyťte klietku spodnej kladky nového prehadzovača, ktorý je upevnený na bicykli a pomykajte s ním zo strany na stranu. Tento postup zopakujte aj pri starej prehadzovačke kvôli porovnaniu. Ak bude vôľa výrazná, vymeňte prehadzovačku.

kolieska zadnej prehadzovačky

Údržba zadnej prehadzovačky

Bude užitočné, ak budete mať po ruke pero a zápisník. To vám pomôže zapamätať si presnú polohu súčiastok. Načrtnite alebo odfoťte všetky súčiastky, pri ktorých budete mať podozrenie na zlý technický stav. Majte pripravené drôtené lanko alebo motúz, aby ste súčiastky po demontáži mohli uviesť do pôvodného stavu.

Začnite odmontovaním zadnej prehadzovačky z bicykla. Pri reťaziach, ktoré nemajú rozopínací článok, môžete rozmontovať klietku a reťaz ostane v celku.

Zaznačte akékoľvek rozdiely medzi hornou a spodnou kladkou a taktiež polohu klietky. Povoľte a vytiahnite obe skrutky z kladky prehadzovača a následne z neho dajte dolu klietku aj reťaz.

Aké náradie budete potrebovať?

  • Imbusové kľúče
  • Skrutkovače, úzky s rovnou čepeľou a krížový č.2
  • Zásobník – krabičku na drobné diely
  • Vazelínu: napr. High Performance ParkTool
  • Odmasťovací prostriedok pre čistenie malých častí
  • Ľahký lubrikant, ako je Mazivo na reťaz CL-1

Zadná prehadzovačka SHIMANO®

Modely značky Shimano používajú pružinu na hornom otočnom čape umiestnenom na upevňovacej skrutke. Pružina sa takisto nachádza v klietke kladky. Tieto pružiny sú nasmerované proti sebe. Zmeny pružiny spôsobia, že telo prehadzovača sa bude posúvať, čím dôjde k zmenám na vrchnej kladke a na najväčšom prevodovom kolese. Zvýšenie napätia na klietke kladky bude vyžadovať zvýšenie napätia aj na hornom otočnom čape. Ak je skrutka B na hornom otočnom čape utiahnutá na maximum, nezvyšujte napätie na klietke kladky.

Postup pri generálke prehadzovačov je nasledovný:

zadná prehadzovačka 1

1. Použite skrutkovač s tenkým špicom na vypáčenie C- svorky na zadnej strane upevňovacej skrutky prehadzovačky. Pracujte nad stolom, aby ste sa vyhli strate súčiastok. Tlačte na vložku skrutky B na hlavnej časti pri vyberaní svorky. Toto zabráni vypadnutiu súčiastok pri povolení pružiny.

2. Vytiahnite podložku hlavnej skrutky z tela zadnej prehadzovačky. Zaznačte si polohu súčiastok. Všímajte si všetky tesnenia a smer ich uchytenia.

zadná prehadzovačka 2

3. Demontujte spodnú klietku z tela prehadzovačky. Existuje viacero typov uchytenia klietky. Mnoho modelov od značky Shimano® používa skrutku pod hlavnou časťou, ktorá sa nazýva skrutka P. Táto skrutka drží čap upevnený na klietke kladky. Aby sa zabránilo predčasnému uvoľneniu pružiny na klietke, pevne držte klietku prehadzovačky na jeho tele a vytiahnite skrutku pomocou imbusového kľúča.

zadná prehadzovačka 4

4. Prípadne môžete natrafiť na nastavovaciu skrutku na klietke prehadzovačky, ktorá slúži ako poistka. Otočte klietku od poistky, vytiahnite nastavovaciu skrutku a uvoľnite prehadzovač. Zaznačte si smer uvoľnenia klietky pre opätovnú montáž.

zadná prehadzovačka 5

5. Pri zadných prehadzovačkách so skrutkou P držte v ruke prehadzovač i s jeho klietkou. Odtiahnite klietku od jeho tela a uvoľnite ho. Zaznačte si smer uvoľnenia klietky.

zadná prehadzovačka 6

6. Klietka prehadzovača môže byť k jeho telu uchytená otočným čapom. Čap môže smerovať k výpletu kolesa alebo smerom od výpletu. Povoľte a vyberte čap. Berte na vedomie akékoľvek podložky alebo tesnenia na čape alebo klietke.

zadná prehadzovačka 7

7. Keď je klietka z tela prehadzovačky demontovaná, zaznačte si otvor pružiny v klietke a tele prehadzovačky. Obvykle sa tam nachádzajú dva otvory. Na nových typoch prehadzovačov sú pružiny umiestnené v otvore, ktorý umožňuje čo najviac uvoľnenú pozíciu pre pružinu (Lower tension hole). Ak je požadované väčšie napätie klietky, koniec pružiny je možné umiestniť do druhého otvoru (Increased tension hole).

zadná prehadzovačka 8

8. Vytiahnite pružinu z tela prehadzovačky. Zaznačte si smer konca závitu. Menší koniec obvykle smeruje ku klietke prehadzovačky a väčší koniec k jej telu. Zvyčajne sa tam nachádza i tesnenie, ktorého polohu si zaznačte.

zadná prehadzovačka 9

9. Ak je klietka prehadzovačky ešte v celku, povoľte a vytiahnite postupne každú skrutku kladky. Je bežné, že horné a spodné kladky sú odlišné. Nezamieňajte súčiastky z hornej a spodnej kladky. Horná kladka môže byť označená ako kladka G alebo ako „upper“.

zadná prehadzovačka 10-11

10. Zaznačte si polohu krycích platničiek, tesnení a objímok. Na upevnenie a následné uvedenie súčiastok do správnej polohy použite drôt alebo motúz.

zadná prehadzovačka 12

11. Niektoré kladky majú zapúzdrené ložiská. V tomto prípade použite nástroj na páčenie tesnení a opatrne ho nadvihnite z jeho vnútorného okraja.

zadná prehadzovačka 13

12. Očistite všetky súčiastky od mazív a vysušte ich. Ak je možné, použite stlačený vzduch, ale zabráňte pohybu ložísk.

13. Použite ľahké mazivo na kladkové ložiská a tesnenia. Uveďte kladky v klietke do takého stavu, v akom boli pred demontážou. Nezabudnite sa pozrieť do vašich poznámok týkajúcich sa polohy súčiastok. Umiestnite a utiahnite skrutky kladky na približne 3,4 Nm. Odporúča sa použiť jemný uťahovač závitov.

14. Na obe pružiny použite dostatočne veľké množstvo maziva.

15. Umiestnite pružinu klietky do tela prehadzovačky tak, aby menší, užší koniec pružiny smeroval von z klietky. Uistite sa, aby pružina bola v príslušnom otvore na tele. Umiestnite tesnenie proti prachu nad telo prehadzovačky, keďže bolo odstránené.

16. Spojte pružinu klietky s klietkou prehadzovačky a jej tela. Opäť nahliadnite do vašich poznámok týkajúcich sa demontáže. Zmena otvoru na pružinu bude mať za následok zmenu napätia. Na obrázku pod textom je zobrazená pružina v jej najviac uvoľnenej pozícií. Z tohto uhla pohľadu klietka bude natočená v protismere hodinových ručičiek pre pracovné zaťaženie.

zadná prehadzovačka 14

17. Na obrázku pod textom je pružina zobrazená vo vyššom zaťažení. Berte na vedomie, že klietka teraz musí byť natočená viac v protismere hodinových ručičiek, čo zväčší záťaž pružiny.

zadná prehadzovačka 15

18. Vložte klietku do tela prehadzovača a točte ňou smerom ku jeho koncu. Je dôležité, aby ste pružinu vždy ovinuli pevnejšie v smere závitu.

zadná prehadzovačka 16

19. Pozerajte sa na zadnú stranu prehadzovača (z opačnej strany ako je značka) a potočte ním v protismere hodinových ručičiek smerom ku pružine.

zadná prehadzovačka 17

20. Pri zadných prehadzovačkách, ktoré majú skrutku P, poistky klietky a tela to musí ísť bez prekážok. Klietku mierne potiahnite smerom von a umožnite poistkám priechod. Potom ju celú vtlačte do tela prehadzovačky, akonáhle sú poistky uvoľnené.

zadná prehadzovačka 18

21. Pri otočných čapoch skrutkového typu, točte klietkou pokým sa nedostanete na zaisťovaciu skrutku.

zadná prehadzovačka 19

22. Pri skrutkách P premiestnite nastavovaciu skrutku do tela prehadzovača.

zadná prehadzovačka 21

23. Dosiahnuť upevňovaciu skrutkovú pružinu a nastaviť jej odpor môže byť obtiažne. Užitočné bude, ak upevníte imbusový kľúč vo zveráku s kratšou stranou smerom nahor. Zverák spolu s kľúčom budú slúžiť ako držiak ponechávajúci obe ruky voľné.

24. Umiestnite pružinu do tela v rovnakom smere v akom bola pri demontáži. Všimnite si smer závitov na pružine, ktoré budú ukazovať na jej smer. Na jej vrch umiestnite tesnenie proti prachu. Na povrch pružiny umiestnite napäťovú podložku. Zatlačte podložku na doraz a skontrolujte, či sa úplne spojila so zariadením.

25. Použite úzke kliešte na uchopenie telovej skrutky.

zadná prehadzovačka 22

26. Znovu, napnite pružinu v smere vinutia. Horné pružiny otočného čapu majú smer pohybu v protismere hodinových ručičiek. Potočte podložku v protismere hodinových ručičiek ku pružine. Nadvihnite podložku na doraz tak, aby bol poistkám umožnený priechod.

zadná prehadzovačka 23

27. Zatlačte smerom nadol na podložku a pridržte zatlačené pred inštalovaním svorky C.

zadná prehadzovačka 24

28. Umiestnite C-svorku na upevňovaciu skrutku. Použitím úzkych klieští zaistite C-svorku.

zadná prehadzovačka 25-26

 

V 2. časti sa bude predmetom návodu na generálnu opravu zadná prehadzovačka CAMPAGNOLO® a SRAM®
Prevzaté zo stránok : www.parktool.com

Ak sa vám článok páčil, kliknite:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *